Çalışmalarımız


Her türlü Osmanlıca metni titizlik ve süratle çevirip teslim etmek için hizmet veren ekibimiz, şimdiye kadar birçok konuda farklı çeviriler yaptı. Tarih, edebiyat, coğrafya, felsefe, musikî, içtimaiyat (sosyoloji), ruhiyat (psikoloji) gibi farklı ilim dallarındaki çevirilerimizin yanı sıra resmî belge çevirilerimizle de birçok araştırmacıya destek sağladık.

Matbu, rik’a, divânî, siyâkat ve sair yazı türleriyle kaleme alınmış her türlü metne aşinayız. Şeriye sicili, tahrir defteri, ferman, gazete, dergi, risale, seyahatname ve birçok alandaki eserlerin yanı sıra nadir yazma eserleri de çevirdik ve çevirmekteyiz. Bu konuda akademik alanda yürütülen çalışmalara destek sağladık, ayrıca bunlarla şahsi hayatlarımızda da yakından ilgilenmekteyiz.

Osmanlıca ismiyle anılan fakat Osmanlı Devleti’nden önce de kullanılan eski yazımızla muharrer muhtelif eserleri çevirmede destek sağlıyoruz. Bunun yanı sıra, Türkiye Cumhuriyeti’nde alfabenin değişmesinden sonra yurt dışındaki bazı Türkî-İslâmî memleketlerde kullanılmaya devam eden eski alfabemizle yazılan 1928 tarihi sonrası metinleri okumada da hizmet veriyoruz.