Osmanlı Matbuatında Kurban Bayramı
Îd-i Saîd-i Adhâ

Evvelâ kıymetli kâri’lerimizin Kurban Bayramı’nı tebrik ederiz. Allah bu bayramı cümlemize hayırlı kılsın, hayırlara vesile etsin. Matbuat bir milletin hafızasının ve yevmî hayâtının tarihinin mühim bir kısmını işgal ettiğinden dolayı, matbuat hayatının en hareketli zamanlarında faaliyet gösteren Osmanlı gazetelerinde neşredilen bayram tebriklerinden bazılarını size arz etmeyi muvafık bulduk. Okuyacağınız satırlarda...

Devamı...