Çocuklar (ve bazı yetişkinler için) gölge oyunları
head

Eğlence Köşesi Gölge İle Ne Oyunlar Yapılabilir? Küçüklüğümüzden beri bu gölge oyunlarının bizi nasıl eğlendirdiğini hatırlarız! Lamba, mum gibi ışıklar önüne tutulan masum parmakların duvarda eşek, timsah başı filan gibi akisleri bizi ne kadar oyalardı! Yalnız çocuklara değil, her yaşta insanlara tatlı anlar geçirten bu oyunun yepyeni bazı şekillerini arkadaşlarımıza göstermek istiyoruz: Gölge...

Devamı...
Pir Sultan Abdal – Neme Güleyim (Musa Eroğlu icrasıyla nefes)
pirsultan

Pir Sultan Abdal'ın meşhur mısralarını semah olarak okuyan Musa Eroğlu'nun yorumunu paylaşıyoruz. Mısraların aslını değil, Musa Eroğlu'nun okuduğu halini de yazdık ve nazarlarınıza arz ettik. Sadece "kurdular" kelimesini "kodular" olarak (aslına uygun olduğunu düşündüğümüzden) değiştirdik. Neme ağlayayım, neme güleyim Ağlamak şanıma düştü n'eyleyim Elin gülün açmış alınan yeşil Şu benim güllerim soldu n'eyleyim Haberin...

Devamı...
87 sene evvel İstanbul’un ulaşım ve izdiham çilesi
header

Sarayburnu'yla Üsküdar'ı deniz altından birbirine rapteden Marmaray projesine dair hayalâtın mazisini bilenler vardır. Abdülhamid-i Sani devrindeki projeleri Sirkeci Garı da dahil, envaiçeşit mecrada görmek mümkün. İstanbul halkının onlarca yıldır süren ulaşım çilesini halle dair bu çözüm, yakın tarihimizde neticeye bağlanana kadar, bundan 35 sene evvelinde -yani 80 darbesi devrinde- de...

Devamı...
Fuzuli’nin Şikayetname’si: Selam verdim rüşvet değildir deyu almadılar
Azim Azimzade'nin Fuzuli tasviri (1914)

Meşhur Şikâyetnâme’yi bilmeyen yoktur desek mübalağa olmaz. Osmanlılar’ın 1534’deki Bağdad fethinin akabinde Kanuni Sultan Süleyman’ın huzuruna çıkan Fuzuli’ye padişah yevmî dokuz akçelik maaş bağlatır. Fakat merhum hem bu maaştan pek memnun değildir, hem de beratını  merciine götürdüğünde işini gördüremez ve bunun üzerine Nişancı Celâlzâde’ye şikayetini arz eden bir mektup yazar....

Devamı...
Osmanlı Matbuatında Kurban Bayramı
Îd-i Saîd-i Adhâ

Evvelâ kıymetli kâri’lerimizin Kurban Bayramı’nı tebrik ederiz. Allah bu bayramı cümlemize hayırlı kılsın, hayırlara vesile etsin. Matbuat bir milletin hafızasının ve yevmî hayâtının tarihinin mühim bir kısmını işgal ettiğinden dolayı, matbuat hayatının en hareketli zamanlarında faaliyet gösteren Osmanlı gazetelerinde neşredilen bayram tebriklerinden bazılarını size arz etmeyi muvafık bulduk. Okuyacağınız satırlarda...

Devamı...
Namık Kemal ve İslam Vatanı
Kemal Bey

Muasırlık namına envaiçeşid “moda”lar Türkiye topraklarında uzun müddettir mantar gibi bitmekte. Bunu isterseniz fesle başlatın, isterseniz ordu teşkilatlanmasıyla, isterseniz edebiyatla, geldiğimiz noktada iş artık “vatansızlık” fikrine muhalefetin takbih edildiği bir raddeye çoktan varmıştır. İnsanlığın mukadderatına dair ne kadar hassas ve samimi bir endişe taşırsanız taşıyın bunu artık sadece bir şekilde,...

Devamı...
Kazım Karabekir’in Türk alfabesinin değiştirilmesi hakkındaki fikirleri
kk

1928’de Türk alfabesinin kaldırılıp yerine Latin alfabesinin kullanılmaya başlanması âniden vuku bulmuş olmasına rağmen, bu fikrin neşvünema bulması çok daha evvellere gitmekteydi. Tanzimat devrinde birçok “münevverimiz” Kur’an harflerinin “terakkiye ve temeddüne mâni” olduğunu serdediyor, onların bu fikrine elbette karşı çıkanlar oluyordu. Bu, İttihatçıların da zihnini meşgul eden bir...

Devamı...