Çocuklar (ve bazı yetişkinler için) gölge oyunları

Gölge İle Ne Oyunlar Yapılabilir

Eğlence Köşesi

Gölge İle Ne Oyunlar Yapılabilir?

Küçüklüğümüzden beri bu gölge oyunlarının bizi nasıl eğlendirdiğini hatırlarız! Lamba, mum gibi ışıklar önüne tutulan masum parmakların duvarda eşek, timsah başı filan gibi akisleri bizi ne kadar oyalardı!

Yalnız çocuklara değil, her yaşta insanlara tatlı anlar geçirten bu oyunun yepyeni bazı şekillerini arkadaşlarımıza göstermek istiyoruz:

Gölge oyunlarının levazımatı pek basittir: Bir mum, birkaç parça da kesilmiş mukavva.

Işık olarak mum kullanmak en iyisidir, çünkü duvardaki akis daha net, daha vâzıh görünür.

Mumu bir masa üstüne koyunuz ve kendiniz ışıkla duvar arasında bulununuz.

Işıkla duvar arasındaki mesafe 2 metre kadar olmalıdır.

Işığa siz ne kadar yakın olursanız gölge o kadar büyür, fakat o kadar da zayıf olur, binaenaleyh biraz duvara doğru yaklaşmak daha iyidir.

Evvela, mukavvaya ihtiyaç göstermeden yalnız ellerinizle gölge yapmaya başlayınız. Sonra da mukavva parçalarından istifade etmeye başlayınız, resmimizde gördüğünüz gibi ellerinize şekil verdikten sonra ellerinize değil, daima gölgeye bakınız.

Horoz gibi, leylek ve saire gibi şekillerde ibibik ve gaga yapan parmağınızı, diğerlerinde kedinin kuyruğunu veya filin hortumunu oynatınız.

Avukat gibi şekillerde avukatın eli duvara daha yakın el ile ve başı da ışığa daha yakın el ile yapılmalı ve iki el arasında mesafe bulunmalıdır. Böylece başın gölgesi daha büyük ve daha insicamlı olur.

Bunun gibi kürsüdeki adam şeklinde de kolunuzu muma yakın tutarak kürsüyü büyültünüz ve elinizi duvara yaklaştırarak adamı küçültünüz.

Resmimizde görülen şekillerin neye delalet ettiklerini numara sırasıyla aşağıya dercediyoruz:

Şekil 1- Duvarın, mumun, ellerin vaziyeti
Şekil 2- Horoz
Şekil 3- Ördek
Şekil 4- Kedi
Şekil 5- Fil
Şekil 6- Kanarya
Şekil 7- Keçi
Şekil 8- Gülen adam
Şekil 9- Muhafız köpeği
Şekil 10- Tilki

Mukavva parçalarıyla yapılan şekiller
Şekil 11- Kürsüdeki adam
Şekil 12- Kasketli adam
Şekil 13- İki adamın karşı karşıya münakaşa etmeleri
Şekil 14- Olta ile balık avlayan adam
Şekil 15- İtfaiye
Şekil 16- Kılıcı çekmiş bahadır
Şekil 17- Avukat
Şekil 18- Bir insan şekli daha
Şekil 19- Sipahi (atlı)

(Arkadaş mecmuası, 4 Temmuz 1928)